Leerlingenraad

Op donderdag 3 februari is de leerlingenraad weer bij elkaar gekomen. Jelina is gekozen als voorzitter. Hendria zal elke keer het verslag maken. Ze wordt hierbij geholpen door Lois.De leerlingen van de leerlingenraad zijn bezig met een collage van plussen en delta’s van de school. De volgende keer kiezen we een aantal actiepunten waar de…