In de naam...

Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid

Als Christelijke school gaat Op de Wieken uit van de trouw van God aan ons en ons vertrouwen op God. Hieruit volgt vanzelfsprekend een vast vertrouwen in het goede in ieder mens, in ieder kind. Dat vertrouwen en de trouw van God laten we doorklinken in onze omgang met kinderen. We willen daarmee ook uitdrukken dat we vertrouwen hebben in de toekomst. Vanuit ons christelijk geloof zijn we er van overtuigd dat ieder kind een uniek schepsel is; dat ieder zo mag zijn zoals hij is, met al zijn mogelijkheden, maar ook beperkingen en zo zijn eigen bestaansrecht heeft. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering.

Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen wat betreft zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Als mens leef je niet alleen op deze wereld. We maken deel uit van een leefgemeenschap met daarbij behorende verantwoordelijkheden voor het welzijn van je naaste.

Het nieuwe logo van Op de Wieken

Met trots presenteren wij het nieuwe logo van onze mooie school. Lang hebben wij gezocht naar een fris, krachtig en betekenisvol beeldmerk dat vertelt waar Op de Wieken voor staat.
Zoals u waarschijnlijk weet, is de naam ‘Op de Wieken’ ontstaan vanuit de Bijbeltekst Deuteronomium 32:11


“Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid”

In ons nieuwe logo ziet u de vleugels, de wieken. Op de Wieken wil zijn, zoals de arend, die haar jongen de mogelijkheden biedt, zelf te leren vliegen, maar ze tegelijkertijd nooit uit het oog verliest en ze opvangt en ondersteunt als dit nodig is. Deze symboliek kenmerkt de manier waarop Op de Wieken met haar leerlingen wil omgaan; het aanleren van zelfstandigheid in een veilige en vertrouwde omgeving.

Ook symboliseert het logo een opengeslagen boek: de Bijbel waar vanuit Op de Wieken werkt. Het boek dat met je mee vliegt door je leven.
De pagina’s zien er allemaal anders uit te zien aan de  vormen en de kleuren en toch horen ze bij elkaar, verbonden door de rug; God de Vader die centraal staat in ons leven.
Op de Wieken gaat uit van de trouw van God aan ons en ons vertrouwen op God.
Alle leerlingen, ouders en leerkrachten zijn verschillend en toch voelen zij zich verbonden. Verbonden door met elkaar deze prachtig school te vormen.