Lestijden en vakantierooster

  Ochtend Middag
Maandag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur
Dinsdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur (Kinderen van groep 1 zijn vrij)
Woensdag 8:30 uur - 12:15 uur Kinderen zijn 's middags vrij
Donderdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur
Vrijdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur (Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij)

NB. Elke ochtend is er een kwartier inloop.

Studiedagen 2019-2020

Op 29 november, 11 en 20 mei zin er studiedagen voor het team gepland. Op deze dagen zijn de kinderen vi=rij en is de school gesloten

Verlof en leerplicht

Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn, horen we dit graag van U. Bij ziekte of (tand-) artsbezoek: een telefoontje (651489) voor schooltijd. Een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard) moet U altijd even melden! Heeft u voor een andere reden verlof nodig voor uw kind? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur. Hier kunt u ook een verlofformulier aanvragen. Deze is ook te downloaden via onze website.

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 3-1-2020
Voorjaarsvakantie 17-2-2020 t/m 21-2-2020
Goede Vrijdag + Pasen 10-4-2020 t/m 12-4-2020
Koningsdag  27-04-2020
Meivakantie 27-4-2020 t/m 8-5-2020
Bevrijdingsdag  05-05-2020
Hemelvaart + vrijdag 21-5-2020 en 22-5-2020
Pinksteren 30-5-2020 en 31-5-2020
Zomervakantie 6-7-2020 t/m 7-8-2020