Lestijden en vakantierooster

  Ochtend Middag
Maandag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur
Dinsdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur (Kinderen van groep 1 zijn vrij)
Woensdag 8:30 uur - 12:15 uur Kinderen zijn 's middags vrij
Donderdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur
Vrijdag 8:45 uur - 12:00 uur 13:00 uur - 15:15 uur (Kinderen groep 1 t/m 4 zijn vrij)

NB. Elke ochtend is er een kwartier inloop.

Studiedagen 2018-2019

Op 10 oktober 2018, 16 november 2018 en 6 mei 2019 zijn er studiedagen voor het team van Op de Wieken. De kinderen zijn dan vrij.

Verlof en leerplicht

Wanneer uw kind niet op school aanwezig kan zijn, horen we dit graag van U. Bij ziekte of (tand-) artsbezoek: een telefoontje (651489) voor schooltijd. Een besmettelijke ziekte (bijvoorbeeld waterpokken, krentenbaard) moet U altijd even melden! Heeft u voor een andere reden verlof nodig voor uw kind? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur. Hier kunt u ook een verlofformulier aanvragen. Deze is ook te downloaden via onze website.

 

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 18-02-2019 t/m 22-02-2019
Goede Vrijdag + Pasen 18-04-2019 t/m 22-04-2019
Koningsdag  27-04-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Bevrijdingsdag  05-05-2019
Hemelvaart + vrijdag 30-05-2019 en 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 15-07-2019 t/m 23-08-2019