Motto

De kernopdracht van Op de Wieken is het geven van goed onderwijs in een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Op de Wieken begeleidt de ontwikkeling van talenten, zodat leerlingen later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Zo kunnen zij vol vertrouwen het nest verlaten en hun toekomst tegemoet vliegen.

Het motto van Op de Wieken is daarom ook:

vliegen naar zelfstandigheid

Visie

Op de Wieken is een school met een veilig en uitdagend schoolklimaat, waarbij vanuit oprechte interesse in het kind gewerkt wordt. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling.

Met ouders genieten wij van en werken wij aan de talentontwikkeling van hun kind. In ons contact zijn wij duidelijk, respectvol en spreken we onze verwachtingen uit.

Als team laten wij professioneel gedrag zien door een lerende houding. Wij benutten elkaars kwaliteiten. We werken vanuit vertrouwen en hebben oog voor elkaar.